Archive for ‘januari, 2014’

‘Het socialistische idee van een grote ruif met subsidies werkt corrumperend’

Het gangbare beeld is dat de verzorgingsstaat de afgelopen jaren almaar verder is uitgekleed. Ging het maar zo, verzucht emeritus hoogleraar medische ethiek en Eerste Kamerlid…

Read article