Posts from the ‘Verzorgingsstaat’ category

In de ban van de radicale politiek

Dat de toon van het debat in Nederland te schril zou zijn, weten we nu wel. Het is ons het afgelopen decennia flink ingepeperd door verschillende…

Read article

Straks krijgen de Zweedse reljongeren nieuwe huizen

En toen hadden de gebouwen het gedaan. Waarom staat Zweden in lichterlaaie? Vrijwel alle commentaren wijzen op de voorsteden waar de rellende jongeren wonen. ‘De wijken…

Read article

Solidariteit is iets anders dan een zo vol mogelijk basispakket

Wat volgt er na de rollator? Sinds januari zit hij niet meer in het basispakket van de zorgverzekering en wie hierin al een afbrokkeling van de…

Read article

Het grootste geluk

Moet de overheid zorgen voor het geluk van haar burgers? Je zou zeggen dat de mislukte poging van het communisme om de hemel op aarde te…

Read article

So much for maakbaarheid

Vooral linkse partijen wordt vaak verweten dat ze bezwijken voor het visioen van de maakbare samenleving. Dat verwijt is terecht, maar huidige projecten als de Vogelaarwijken…

Read article

Het socialisme en zijn inquisiteurs

Doordat Sint-Maarten de helft van zijn mantel weggaf aan een arme drommel, verwierf hij de status van heilige. Nederlanders die min of meer hetzelfde doen, krijgen…

Read article

De PvdA heeft haar ideaal van volksverheffing verkwanseld

Taal en rekenen zijn belangrijk, maar uiteindelijk moet het in het onderwijs draaien om Bildung. Verrassend is dat dit pleidooi afkomstig is uit een recent rapport…

Read article

De verzorgingsstaat holt zichzelf uit

Moeten de uitkeringen meestijgen met de inflatie of met de lonen? Het lijkt een typisch Haagse kwestie die eens in de zoveel tijd terugkeert. Liberalen zijn…

Read article