´Ad fontes´ is het motto van Sebastien Valkenberg. Ofwel: terug naar de bron. In zijn columns, essays en spreekbeurten grijpt hij terug op het denkwerk van grote filosofen. Zij bieden het beste weerwerk tegen slordig redeneren, modieuze denkbeelden en fact free filosofie.

Het socialisme en zijn inquisiteurs

El_Greco_-_San_Martín_y_el_mendigo

Doordat Sint-Maarten de helft van zijn mantel weggaf aan een arme drommel, verwierf hij de status van heilige. Nederlanders die min of meer hetzelfde doen, krijgen zo ongeveer de omgekeerde behandeling. Bijna de helft van hun inkomen gaat op aan belastingen en premies, maar denk niet dat ze hiervoor ook maar enige erkenning ontvangen. Hooguit volgt een oorvijg als ze hier vraagtekens bij plaatsen of de bereidheid afwezig is om nóg meer geld af te staan.

Luister maar naar Malou van Hintum in haar laatste Volksrant-column. Volgens haar ‘hebben een paar ijzeren motto’s in onze maatschappij’ de Tien Geboden vervangen. Zo is daar de stelregel: ‘Gij zult uzelf voorop stellen.’ Ook zouden we ons laten leiden door dit gebod: ‘Gij zult geen mededogen kennen, geen ruimhartigheid en geen vergeving.’

Die zit! Dat we het maar even weten.

Feiten zijn hinderlijk

Waar Van Hintum het vandaan haalt, blijft mistig. Feiten zijn maar hinderlijke dingen. Die wijzen bijvoorbeeld uit dat Nederland Europees kampioen vrijwilligerswerk is. Een mooie prestatie, nietwaar, die de egoïsme-is-alomtegenwoordig-these op zijn minst sterk relativeert. Het stond deze week nota bene in de krant waar Van Hintum voor schrijft. Alleen komt dit gegeven haar kennelijk niet zo goed uit.

En als het nu bij deze ene column bleef, maar nee. Een tijdje terug kwam de uitbrander van Dick Pels, directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Aanleiding was het verzet tegen de voorgenomen nivellering in de zorg. ‘Er is blijkbaar een middenklasse aan het ontstaan in Nederland die een soort collectief egoïsme ontwikkelt, die vindt dat het legitiem is dat je als hardwerkende Nederlander houdt wat je hebt. Daar schrik ik van.’

Excommunicatie

Collectief egoïsme? Kennelijk staat solidariteit gelijk aan het afgeven van een blanco cheque en o wee als deze gepaard gaat met tegenzin.

Ziehier de ultieme troefkaart van het socialisme. Wie nivelleren geen feest vindt, moet rekenen op een diskwalificatie van zijn morele vermogens. Wat dat betreft heeft het socialisme goed van de rooms-katholieke kerk afgekeken hoe je excommunicatie als pressiemiddel inzet.

Morele chantage

Niemand die beter door had hoe venijnig het socialisme in elkaar steekt dan wijlen Pamela Hemelrijk in haar Antisocialistisch manifest. ‘Deze morele chantage is de grote kracht van het socialisme. Bijna niemand durft op te staan, en tegen Wouter Bos of Jan Marijnissen te zeggen: waar haalt u eigenlijk het recht vandaan om mij dwingend voor te schrijven hoe ver mijn zelfopoffering moet gaan?’

Het manifest komt uit 2004, maar kan zo weer worden afgedrukt. Wouter Bos en Jan Marijnnissen moeten alleen even vervangen worden door hedendaagse inquisiteurs als Van Hintum of Dick Pels.

Sint-Maarten mag zich gelukkig prijzen dat hij lang geleden leefde. De heiligentitel zit er anno 2012 niet meer voor hem in. Vermoedelijk had hij tegenwoordig zich moeten verweren tegen het verwijt dat hij slechts de helft mantel afstond. De egoïst!

Bron: ThePostOnline 6 februari 2013

Geef een reactie